Κατηγορίες Κατηγορίες

KODAK GOLD 200 Film / 3 pack

36.00
55005
Δεν υπάρχει απόθεμα
  • Daylight-Balanced Color Negative Film
  • ISO 200/24° in C-41 Process
  • Fine Grain and High Sharpness
  • Wide Exposure Latitude
  • Rich Color Saturation