Κατηγορίες Κατηγορίες

Φίλτρα Επιλογής Φίλτρα Επιλογής

LEICA Sofort

The perfect combination of style and functionality in the small and compact Leica Sofort makes it the ideal companion for fashion-conscious people who love photography. It comes in a choice of cool and contemporary colours – orange, mint and white. What’s your colour?