Κατηγορίες Κατηγορίες

Εισαγωγή στην επικοινωνία (Διαπροσωπική-Μαζική-Διαφημιστική-Φωτογραφία ΜΜΕ)

17.00
978-960-88837-5-8
Σε Απόθεμα
+
Προσθήκη στη Λίστα Αγαπημένων
Τι είναι επικοινωνία και ποιος ο ρόλος της στην λειτουργία της κοινωνίας; Μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία χωρίς τους μηχανισμούς της επικοινωνίας; Ποια είναι τα όργανα που χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία και ποιες οι ανθρώπινες ιδιότητες μέσω των οποίων αυτή πραγματοποιείται; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε για να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς, το ρόλο και τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας για την ανθρώπινη κοινωνία. Είναι προφανές ότι χωρίς επικοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μορφή οργανωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε την επικοινωνία αφενός για την κοινωνικοποίηση, δηλαδή την εμπέδωση και αποδοχή των θεσμοθετημένων κανόνων, αρχών και αποδεκτών συμπεριφορών και αφετέρου για τις καθημερινές μας σχέσεις.